*** REKRUTACJA***

***WAŻNE INFORMACJE***

 

1. Kandydat do szkoły powinien złożyć w terminie od 12 marca do 13 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły:

 

- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.

 

 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OSM I st. w Zielonej Górze powinni posiadać predyspozycje muzyczne, potwierdzone badaniem przydatności przeprowadzonym przez Komisję Rekrutacyjną.

 

3. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

a) zaprezentowanie krótkiej piosenki, powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich motywów melodycznych,

b) powtarzanie schematów rytmicznych klaskaniem,

c) badanie pamięci muzycznej,

d) badanie warunków ruchowych i manualnych, predyspozycji do nauki gry na instrumencie .

 

 

Ostatnie publikacje

  • *** Zapraszamy na badanie przydatności i konsultacje!!!***

    *** REKRUTACJA*** ***WAŻNE INFORMACJE***   1. Kandydat do szkoły powinien złożyć w terminie od 12 marca do 13 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły:   - kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.     2....

  • SUKCES KLASY TRZECIEJ!

    Mali Giganci z klasy trzeciej decyzją jury w składzie: przedstawiciel LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY, przedstawiciel WOJEWODY LUBUSKIEGO, przedstawiciel FIRMY SWISS KRONO, przedstawiciel Gazety Lubuskiej. Zdobyli tytuł LIDERA W KONKURSIE POKAŻCIE KLASĘ!Mimo ,iż smsowo byliśmy na 4 miejscu KAPITUŁA...

Szkoła bierze udział w programach:

Mleko z klasą

Owoce i warzywa w szkole

Kangur Matematyczny SKO PKO BP

Dane kontaktowe:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 23 (budynek SP nr 10)
65-181 Zielona Góra
telefon: 501 021 232
e-mail: osmzg@interia.pl